بیماری های غیرواگیر دو سوم مرگ و میرها را به خود اختصاص داده‌اند

بیماری های غیرواگیر دو سوم مرگ و میرها را به خود اختصاص داده‌اند
رییس سازمان جهاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به همه‌گیری بیماری کرونا و مرگ و میر ناشی از آن، در عین حال به اهمیت بیماری‌های غیرواگیر اشاره کرد و گفت: بیماری‌های غیرواگیر علت دو سوم مرگ و میرها را برعهده دارند و اثرات مرتبط آن با سلامت دراز مدت بوده و عموماً نیاز به درمان و مراقبت طولانی مدت دارند.