تصاویری از "اوکتاگون" مصر؛ بزرگترین مقر وزارت دفاع در خاورمیانه

تصاویری از

به گزارش ایسنا، سایت شبکه روسیا الیوم تصاویری را از مقر جدید در حال تکمیل وزارت دفاع مصر در پایتخت اداری جدید این کشور منتشر کرد.طبق این گزارش، مقر جدید وزارت دفاع مصر "اوکتاگون" نام دارد و شامل ساختمان‌های به هم چسپیده به شکل هشت ضلعی است که گفته می‌شود بزرگترین مقر در خاورمیانه است.روسیا الیوم در ادامه گزارش داد که ساختمان اوکتاگون شامل تمام مقرهای نیروهای مسلح مصر است و قرار است ساخت آن به زودی به پایان برسد.اوکتاگون در مصر به هشت ضلعی اطلاق می‌شود و واژه "اوکتا" در زبان یونانی به معنای هشت است.طرح مقر جدید وزارت دفاع مصر حدود ۱۸۹ متر مربع را به خود اختصاص داده است. در مرکز این مقر دو ساختمان وزارتی وجود دارد که با یکدیگر در ارتباط بوده و این دو ساختمان نیز با هشت ساختمان اطراف متصل هستند.
انتهای پیام