سرقت از خانه کارلو آنچلوتی

سرقت از خانه کارلو آنچلوتی

به گزارش خبرگزاری فارس، روز گذشته خانه کارلو آنچلوتی مورد سرقت واقع شد. دراین مورد روزنامه دیلی میل گزارش کرد دو فرد غریبه به محل زندگی سرمربی ایتالیایی اورتون وارد شده و وسایلی را برداشتند.


طبق این گزارش این دو فرد در زمانی که اطراف محل زندگی سرمربی اورتون، خلوت بوده، دست به سرقت زدند. آنها شب هنگام وارد شدند. در حالیکه ماسک زده بودند، یکسری وسایل را از آنجا برداشتند.


همچنین گاو صندوق خانه آنچلوتی را با خود بردند. تصویر آنها هنگام سرقت توسط دوربین های خانه آنچلوتی مشخص شده و اکنون پلیس در حال بررسی این پرونده است تا هر چه سریع تر دو سارق را شناسایی و دستگیر کند.


آنچلوتی یک سال قبل زمام امور تیم اورتون را در اختیار گرفت.


تیم تحت هدایت او فردا در بازی خانگی درگودیسون پارک میزبان فولام است.


انتهای پیام/