سرودی که برای یک پیروزی بزرگ ساخته شد

سرودی که برای یک پیروزی بزرگ ساخته شد

این خواننده درباره ساخت سرود «خجسته باد این پیروزی» یادآور می شود: از اوایل انقلاب یعنی اواخر سال ۱۳۵۷ به همراه مرحوم استاد حمید سبزواری به عنوان شاعر، احمدعلی راغب آهنگساز و شادروان مجتبی میرزاده تنظیم کننده مشغول به کار شدیم؛ البته پیش از آن هم فعالیت می‌کردیم و در تدارک ساخت سرودهای انقلابی بودیم ولی پس از انقلاب مشغول به کار شدیم و سرودهای انقلابی را یکی پس از دیگری ساختیم تا اینکه به سال ۱۳۵۹ رسیدیم و جنگ شروع شد.


او ادامه می دهد: به خاطر دارم دو ـ سه ماه پیش از آزادی خرمشهر و عملیات بیت المقدس، دست‌اندرکاران جبهه و جنگ و عزیزانی که در رسانه‌های دفاع مقدس حضور داشتند، به ما ساخت این اثر را سفارش دادند و گفتند که یک پیروزی بزرگ در پیش داریم و می‌خواهیم که برایش یک سرود ماندگار و خوب ساخته شود. هر چه از آنها پرسیدیم که مناسبت سرود چیست؟ پاسخی ندادند و تنها گفتند که برای یک پیروزی بزرگ است و از ما خواستند که همه تلاش خود را برای ارائه اثری درخور آن پیروزی کنیم. در نهایت کار را ضبط و تحویل دادیم.


گلریز تصریح کرد: در نهایت در سال ۱۳۶۱ و پس از آزادی خرمشهر، متوجه شدیم پیروزی بزرگی که از آن صحبت می‌کردند، چه بوده است. در آن زمان مردم مدام گوش به زنگ بودند که ببینند جنگ در چه وضعیتی است و رادیو نیز ضمن اینکه گه گاه برنامه‌های عادی خود را داشت ولی به فواصل برنامه‌های عادی، اخبار جنگ و دفاع مقدس پخش می‌شد. به خاطر دارم در حال بازگشت از یک مأموریت، به رادیو گوش می‌کردم. به یک باره برنامه‌های رادیو قطع شد و گوینده رادیو گفت: «شنوندگان عزیز! توجه فرمایید»، مکثی کرد و دوباره تکرار کرد: «شنوندگان عزیز! توجه فرمایید؛ خرمشهر، شهر خون، آزاد شد.» و بلافاصله سرود «خجسته باد این پیروزی» پخش شد.


۵۸۵۸