سیسی برای ابراز عقیده و مخالفت در مصر شرط گذاشت

سیسی برای ابراز عقیده و مخالفت در مصر شرط گذاشت

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، عبد الفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر در سخنان اظهار کرد: همه حق ابراز عقیده و مخالفت را دارند اما این مخالفت شروطی دارد.


وی افزود: مردم حق دارند که نظرشان را ابراز کنند و یا با مسائلی مخالفت کنند اما هدف از این ابراز عقیده یا مخالفت سیاسی باید در راستای بهبود شرایط مردم و بهبود روند زندگی‌شان باشد.


سیسی ادامه داد: مردم باید آنچه را بر زبان می‌آورند، بفهمند و من بسیار بر این مساله تأکید دارم و دولت مصر در مقابله با چالش‌ها و کاهش دادن بار مسؤولست ابراز عقیده و مخالفت بسیار جدی است.


انتهای پیام