شبکه عبری: دولت بایدن پیام خشمگینانه به اسرائیل فرستاد

شبکه عبری: دولت بایدن پیام خشمگینانه به اسرائیل فرستاد

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی، دولت آمریکا، رژیم صهیونیستی را تهدید کرده اگر تل‌آویو از تصمیمش برای منع شرکت‌های هواپیمایی خارجی از نشستن در فرودگاه‌هایش صرف نظر نکند، اجازه نخواهد داد هواپیماهای این رژیم در فرودگاه‌های آمریکا به زمین بنشینند.


دولت رژیم صهیونیستی قبلا در پی اعمال سومین قرنطینه سراسری دستور ممنوعیت شرکت‌های خارجی از جمله آمریکا در مشارکت خارج کردن اسرائیلی‌های مانده در کشورهای جهان را صادر کرده بود که به منزله آن است، رژیم صهیونیستی شرکت‌های آمریکایی را از مشارکت در خارج کردن اسرائیلی‌ها در تمام ایالت‌هایش محروم کرده است.


شبکه عبری افزود: دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا پیامی خشمگینانه و شدید اللحن برای دولت اسرائیل فرستاده است و در آن سوال کرده چرا می‌خواهید مشکلی واقعی با واشنگتن ایجاد کنید؟


به موجب این گزارش، مسؤولان وزارت راه و ترابری رژیم صهیونیستی به رهبری مری رگیو اقدام به برگزاری نشست فوق‌العاده برای حل بحران کرده‌اند.


براساس گزارش این شبکه، مسؤولان آمریکایی معتقدند، اسرائیل با محدود کردن عملیات خارج کردن افراد تنها توسط شرکت‌های اسرائیلی توافقنامه‌ "آسمان‌های باز" بین دو دولت را زیر پا گذاشته است. در واقع این توافقنامه تنها اجازه پروازهای شرکت اسرائیلی "العال" در زمان‌ها و شرایط فوق‌العاده را می‌دهد در حالی‌که آمریکا معتقد است در حال حاضر وضعیت فوق‌العاده نظیر زمان جنگ برقرار نیست.


انتهای پیام