شورای هماهنگی تبلیغات میزان تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب را رصد کند

شورای هماهنگی تبلیغات میزان تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب را رصد کند
تهران - ایرنا - رئیس قوه قضاییه گفت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با ایجاد یک مرکز رصد، میزان تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی در شئون مختلف به ویژه عدالت اجتماعی را سنجش کند و به ردیابی، گزارش‌دهی و کمک به رفع کمبودها و نقصان‌های احتمالی مبادرت ورزد.