ضرورت نقشه خوانی دشمن

ضرورت نقشه خوانی دشمن

به گزارش خبرگزاری فارس، انقلاب در گام دوم خود نیاز به نقشه خوانی به روز شونده دشمنی های نظام سلطه و جریان غرب گرا دارد.
انقلاب مانند پهلوانی است که مسابقات مهمی را به خوبی پشت سر گذاشته و تا رسیدن به جایگاه شایسته خویش فاصله چندانی ندارد و برای گذر از این پیچ تاریخی با دشمنان، نفوذی ها و جاهلانی مواجه است که سعی دارند با استفاده از غفلت ها، ناکارآمدی ها، اشتباهات، کمبودها و مشکلات کشتی انقلاب را در چند قدمی ساحل به گل بنشانند.محور های اصلی نقشه دشمن:
ناکارآمد نشان دادن جمهوری اسلامی
 ناامید کردن مردم وبن بست نمایی
 ایجاد بی اعتمادی و نارضایتی 
و تضعیف سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی است.
و اگر از راهکارهای عملیاتی این نقشه غفلت کنیم و نقشه خوانی درستی نداشته باشیم:
۱_ به جای کمک به اجرایی نقشه رهبر انقلاب به تکمیل نقشه دشمن کمک می کنیم.
۲_ به جای عمل به رهنمودهای ولی فقیه باتشخیص غلط و احساسی خلاف نظر ولی امر خود عمل می کنیم.
۳_ به جای تشخیض اولویت ها و موضوعات اصلی انقلاب و بسیج همه منابع برای تحقق اهداف انقلاب، وقت و انرژی خود را صرف موضوعاتی با اهمیت کمتر می کنیم.
۴_ به جای مبارزه دائمی با دشمن با احساس اینکه دشمنی ها دیگر اهمیت چندانی ندارد (احساس پیروزی فریبنده) انرژی جریان انقلاب را صرف وزن کشی و رقابت درونی جبهه انقلاب می کنیم.
۵_ به جای بصیرت بخشی و روشنگری به راحتی به باز نشر تحلیل های غلط می پردازیم و در دام تشویق های دروغین نفوذی ها و جاهلان می افتیم. 
۶_ جای دوست و دشمن را با هم عوض می کنیم.
۷_ به جای ترمیم زخم ها مانند دشمن مگس صفت عمل می کنیم.
۸_ به جای جذب حداکثری به بهانه خالص سازی دنبال تنگ کردن دایره جبهه انقلاب و اضافه کردن به جبهه دشمن می رویم.
۹_به جای طراحی برای شکستن محاصره رسانه ای افکار عمومی بدون  شناخت از محور های عملیات رسانه ای، روانی و شناختی دشمن با او هم صدا می شویم.
۱۰_به جای آرام سازی و ترویج قانون مداری با ایجاد بحران و بهم ریختگی، اجرایی نقشه های دشمن را تسهیل می کنیم.
۱۱_به جای تقویت ساختارهای نظام اسلامی برای مقابله ی با بحران ها ،با سیستمی نشان دادن اشکالات موجب تضعیف ساختاری نظام در برابر دشمن می شویم.
۱۲_به جای حمایت واقعی، عملی و بنیادین از مستضعفین و محرومین با برجسته سازی نارآمدی ها و مشکلات موجب نامیدی مردم از تداوم انقلاب می شویم.
۱۳_به جای استخراج خط حزب الله از بیانات و رهنمودهای ولی امرمان، با خود تشخیصی و عملیات فردی و گروهی بهانه به دست دشمن می دهیم.
۱۴_به جای تقویت وحدت جبهه انقلاب در مقابل جبهه دشمن با پررنگ کردن اختلافات موجب تفرقه می شویم.
۱۵_ به جای مطالبه گری و نقد مشفقانه از چهره های انقلابی با تخریب آنها دست جبهه انقلاب را از مدیران باتجربه خالی می کنیم و فرصت را در اختیار چهره های جریان غربگرا، نفوذی ها که عامل اصلی بدبختی های مردم هستند قرار می دهیم.
انقلابی گام دومی، باید جامعیت داشته باشد.
باید مومن و ولایتمدار، خالص و تکلیف مدار، دشمن شناس و اولویت شناس، وحدت گرا و هم افزا، امیدوارکننده و جذاب، کارآمد و عمل گرا، پرانگیزه و پرانرژی، بصیر و روشنگر، باهوش و کاربلد، با تدبیر و گره گشا، محروم نواز و ساده زیست، شجاع و مطالبه گر، عدالت خواه و قانون گرا و ... باشد.


محمدامین توکلی زاده