عملکرد ضعیف ۷ اسکی‌باز ایران در قهرمانی جهان/ عاطفه احمدی طلسم‌شکنی کرد

عملکرد ضعیف ۷ اسکی‌باز ایران در قهرمانی جهان/ عاطفه احمدی طلسم‌شکنی کرد

به گزارش ایسنا، مسابقات اسکی آلپاین قهرمانی جهان امروز (پنج‌شنبه) در بخش مارپیچ بزرگ برگزار شد و ملی‌پوشان ایران به رقابت با دیگر اسکی‌بازان پرداختند.


در فهرست اولیه مانش نخست زنان، ۹۹ اسکی‌باز حضور داشتند که در پایان عاطفه احمدی در جایگاه ۵۵ قرار گرفت، فروغ عباسی شصت و سوم شد، مرجان کلهر و صدف ساوه شمشکی هم مسابقه خود را به پایان نرساندند.


از میان این چهار اسکی باز تنها عاطفه احمدی به مانش دوم راه پیدا کرد که در پایان میان ۶۰ اسکی‌باز در جایگاه ۴۶ قرار گرفت. احمدی اولین زن اسکی‌باز ایران است که به مانش دوم مارپیچ بزرگ قهرمانی جهان راه پیدا کرده است. 


در بخش مردان ۱۱۳ اسکی باز در لیست اولیه مانش نخست مقدماتی حضور داشتند که پوریا ساوه شمشکی ۷۲ شد، بهنام کیاشمشکی در جایگاه ۷۸ قرار گرفت، نیما بها در رتبه ۸۲ ایستاد و مرتضی جعفری مسابقه خود را به پایان نرساند.


مانش دوم هم با حضور ۹۰ اسکی‌باز آغاز شد که پوریا ساوه شمشکی و نیما بها مسابقه خود را به پایان نرساندند و بهنام کیاشمشکی هم در جایگاه ۶۹ قرار گرفت.


مسابقات قهرمانی جهان اسکی آلپاین از ۳۰ بهمن تا سوم اسفند به میزبانی ایتالیا در حال برگزاری است و هشت اسکی‌باز ایران در قالب تیم زنان و مردان به این مسابقات اعزام شده‌اند.


انتهای پیام