فارس من|ضرورت تدوین برنامه راهبردی صنعت روغن کشی

فارس من|ضرورت تدوین برنامه راهبردی صنعت روغن کشی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت سوژه ای با عنوان «آیا دولت توان کنترل وضعیت روغن خوراکی در بازار را ندارد؟» خواستار پیگیری این موضوع شدند.


در این مورد مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست مشترک با هیات رئیسه انجمن صنعت روغن کشی بر ضرورت تدوین برنامه راهبردی میان مدت در صنعت روغن کشی، با محوریت تامین امنیت غذایی کشور و توسعه اقتصاد کشاورزی تاکید کرد.


وی تصریح کرد: حمایت از این صنعت نیازمند طراحی برنامه جامع با رویکرد توسعه الگوی کشت دانه های روغنی است و الگوی کشت در تولید دانه های روغنی باید ساماندهی شود تا بخشی از نیاز کشور از تولید داخلی تامین شود.


معاون امور صنایع وزارت صمت، توسعه صنعت روغن را نیازمند همکاری مشترک تشکل ها با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت دانست و گفت: با برنامه ریزی میان مدت و احصاء چالش ها و توانمندی ها می توان دورنمایی از وضعیت این صنعت به دست آورد و مدل مناسبی برای الگوی کشت در این صنعت طراحی کرد.


وی برنامه ریزی برای کاهش واردات روغن و دانه های روغنی گام دیگر این برنامه برشمرد و گفت: با توسعه کشت دانه های روغنی و حضور فعال صنعت روغن کشی بخش عمده ای از نیاز داخلی تامین خواهد شد و با اعمال سیاست های حمایتی تعرفه ای، روند کاهشی واردات اجرایی خواهد شد.


در این نشست اعضا انجمن صنعت روغن کشی نیز با طرح مشکلات و چالش های پیش روی این صنعت از تدوین برنامه ای میان مدت برای توسعه این صنعت استقبال کردند.


انتهای پیام/