فعالیت یک رزمی کار در دوچرخه سواری به عنوان مشاور!

فعالیت یک رزمی کار در دوچرخه سواری به عنوان مشاور!

به گزارش ایسنا، فدراسیون دوچرخه سواری در دوران سرپرستی به سر می برد و افشین داوری نیز سرپرستی این فدراسیون را بر عهده دارد.
سرپرست فدراسیون، محمود رشیدی رییس پیشین فدراسیون ورزش های رزمی را به عنوان مشاوره خود منصوب کرده است.
حتی درخواست عضویت رشیدی در هیات رییسه فدراسیون نیز برای وزارت ورزش ارسال شده  و مدارک او در حال بررسی است تا حکمش توسط وزارت ورزش ابلاغ شود.
نکته مهم این است که فدراسیون دوچرخه سواری با توجه به تکمیل نشدن ساختمان جدیدش، مکانی  برای خود ندارد از این رو فعلا بخش اداری فدراسیون در کمپ تیم های ملی در پیست دوچرخه سواری مستقر است. در این شرایط که  فدراسیون و ملی پوشان به طور مشترک در حال استفاده از کمپ هستند، یک اتاق نیز برای رشیدی در نظر گرفته شده است.


رشیدی بیشتر سمت هایی که داشته در رشته های رزمی بوده است و اینکه چگونه می تواند به دوچرخه سواری کمک کند، جای سوال دارد از طرفی وقتی فدراسیون فضا به اندازه کافی ندارد ، حالا یک اتاق هم برای مشاور در نظر گرفته شده است، بسیار تعجب آور است.
 
انتهای پیام