قانونگذاران زن به جلسات کلیدی کابینه ژاپن می‌آیند اما حق حرف زدن ندارند!

قانونگذاران زن به جلسات کلیدی کابینه ژاپن می‌آیند اما حق حرف زدن ندارند!

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، حزب حاکم "لیبرال دموکراتیک" ژاپن برنامه جدیدی را پیشنهاد داده که به پنج قانون‌گذار زن اجازه می‌دهد تا به عنوان ناظر در نشست‌های کلیدی این حزب حاضر شوند.


"توشیهیرو نیکای"، دبیرکل ۸۲ ساله این حزب گفت: انتقاداتی به گوش من رسیده دال بر اینکه هیات این حزب تحت سلطه و کنترل آقایان است اما شایان ذکر است که اعضای این هیات افراد منتخب هستند.


وی افزود: اما مهم است که اعضای زن این حزب بر روند تصمیم‌گیری این حزب نظارت داشته باشند.


نیکای تصریح کرد: درک کامل نوع بحث‌هایی که صورت می‌گیرد بسیار حائز اهمیت است. نظارت کردن همان چیزی است که اهمیت دارد.


روزنامه "نیکی" گزارش داد: این ناظران زن نمی‌توانند در جریان این نشست‌ها صحبت کنند اما می‌توانند به طور جداگانه نظرات خود را به دفتر دبیرکل ارائه دهند.


"یوشیرو موری"، رئیس کمیته سازماندهی المپیک ۲۰۲۰ توکیو هفته گذشته به دنبال مطرح کردن اظهارات تحقیرآمیز درباره زنان دال بر اینکه آنها در نشست‌ها خیلی حرف می‌زنند، باعث به وجود آمدن واکنش‌ها و عکس‌العمل‌هایی در داخل و خارج از کشور شد و به عمین خاطر استعفا داد.


اظهارات یوشیرو موری ۸۳ ساله که قبلا نخست وزیر ژاپن بود، یکی از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد تبعیض جنسیتی چقدر در جامعه ژاپنی ریشه دارد.


ژاپن در شاخص جهانی شکاف جنسیتی ۲۰۲۰ نشست اقتصادی جهان در بین ۱۵۳ کشور در جایگاه صد و بیست و یکم – بدترین جایگاه در بین کشورهای پیشرفته- قرار دارد؛ این جایگاه بیانگر عملکرد ضعیف در مشارکت اقتصادی و توانمندسازی سیاسی زنان است.


انتهای پیام