قم در وضعیت قرمز کرونایی

قم در وضعیت قرمز کرونایی
از روز جمعه هشتم بهمن ماه، وضعیت رنگبندی کرونایی در استان قم به رنگ قرمز درآمد و میزان مراجعات به بیمارستان های استان و بستری افزایش یافت. متاسفانه استان قم در میان استانهای کشور از میزان مشارکت کمتری در واکسیناسیون کرونا قرار دارد و عدم استفاده از ماسک توسط برخی از همشهریان و زائران کریمه اهل بیت(ع) موجب جدی تر شدن وضعیت قرمز و شرایط وخیم آن خواهد شد.