مبلغ دقیق انتقال طارمی از ریوآوه به پورتو

مبلغ دقیق انتقال طارمی از ریوآوه به پورتو

به گزارش خبرگزاری فارس، رکورد پرتغال از 26 میلیون یورو هزینه پورتو در تابستان 2020 خبر داد که بیش از یک ششم آن مربوط به ستاره ایرانی است.


باشگاه پورتو برای 85 درصد از انتقال طارمی از باشگاه ریوآوه، 4.725 میلیون یورو هزینه کرده است.


این بازیکن ایرانی که درخشان ترین روزهای خود را سپری می‌کند اثری فراوان در پورتو گذاشته و به مهره اصلی کونسیسائو بدل شده است.


پورتو برای اوانیلسون بیش از همه خرج کرده و 8.797 میلیون یورو هزینه کرده است. زایدو 4 میلیون یورو، تونی مارتینز 3.2 میلیون یورو برای پورتو خرج برداشته است.


انتهای پیام/