مظاهری تست کرونا داد/ غیبت یزدانی و قایدی در تمرین استقلال

مظاهری تست کرونا داد/ غیبت یزدانی و قایدی در تمرین استقلال

به گزارش ایسنا،  تمرین روز پنج‌شنبه استقلال از ساعت ۱۲ در مجموعه راه آهن و با صحبت‌های محمود فکری آغاز شد. در ادامه بازیکنان به گرم کردن و نرم دوی مشغول شدند.


بازیکنان بعد از گرم کردن و نرم دوی به تمرینات سرعتی و استقامتی مشغول شدند.


مرور تاکتیک‌های تدافعی و تهاجمی و در نهایت فوتبال درون تیمی بخش اصلی این تمرین بود.


مهدی قایدی به دلیل بیماری در این تمرین غایب بود. او دیروز (چهارشنبه) هم برای اطمینان از سرماخوردگی‌اش تست کرونا داده که جواب آن منفی بوده است.


رشید مظاهری و سیاوش یزدانی هم به دلیل سرما خوردگی در این جلسه تمرینی حضور نداشتند. رشید مظاهری هم امروز برای اطمینان تست کرونا داده است.


داریوش شجاعیان در این جلسه تمرینی به صورت اختصاصی کار کرد.


انتهای پیام