معرفی برترین‌های روز نخست لیگ برتر وزنه‌برداری کشور در اهواز

معرفی برترین‌های روز نخست لیگ برتر وزنه‌برداری کشور در اهواز

به گزارش ایسنا، هفته پایانی لیگ برتر بزرگسالان و جوانان از امروز (سه شنبه) در اهواز آغاز شد که نفرات برتر روز نخست معرفی شدند.


در دسته ۵۵ کیلوگرم رده سنی بزرگسالان:


نفر اول: حسن گلپرور از باشگاه ملی‌حفاری با رکورد ۱۰۲ یکضرب، ۱۲۲ دوضرب و مجموع ۲۲۴ کیلوگرم


نفر دوم: پیمان دهقانی از باشگاه گهرزمین با رکورد ۸۹ یکضرب، ۱۲۳ دوضرب و مجموع ۲۱۲ کیلوگرم


نفر سوم: محمد اصغرنژاد از باشگاه ملی حفاری  با رکورد ۹۸ یکضرب، ۱۱۱ دوضرب و مجموع ۲۰۹ کیلوگرم


در دسته ۵۵ کیلوگرم رده سنی جوانان:


نفر اول: حسین رضوی از باشگاه عقاب با رکورد ۸۶ یکضرب،  ۱۰۲ دوضرب و مجموع ۱۸۸ کیلوگرم


نفر دوم: متین محمدی باغچله از باشگاه مس رفسنجان با رکورد ۸۵ یکضرب، ۱۰۱ دوضرب و مجموع ۱۸۶ کیلوگرم


نفر سوم: محمدمهدی ستوده از باشگاه مناطق نفتخیز جنوب با رکورد ۸۴ یکضرب، ۱۰۰ دوضرب و مجموع ۱۸۴ کیلوگرم


در دسته ۶۱ کیلوگرم رده سنی بزرگسالان:


نفر اول: مجید عسگری از باشگاه گهرزمین با رکورد ۱۱۵ یکضرب، ۱۴۵ دوضرب و مجموع ۲۶۰ کیلوگرم


نفر دوم: نیما امینی‌پور از باشگاه مناطق نفتخیز جنوب با رکورد ۱۰۲ یکضرب، ۱۲۱ دوضرب و مجموع ۲۲۳ کیلوگرم


نفر سوم: حسین رستمی از باشگاه نیروی زمینی با رکورد  ۱۰۵ یکضرب، ۱۱۵ دوضرب و مجموع ۲۲۰ کیلوگرم (گروه B)


در دسته ۶۱ کیلوگرم رده سنی جوانان:


نفر اول: نیما امینی‌پور از باشگاه مناطق نفتخیز جنوب با رکورد ۱۰۲ یکضرب، ۱۲۱ دوضرب و مجموع ۲۲۳ کیلوگرم


نفر دوم: حسین رستمی از باشگاه عقاب با رکورد ۱۰۵ یکضرب، ۱۱۵ دوضرب و مجموع ۲۲۰ کیلوگرم


نفر سوم: متین رحمان‌پناه از باشگاه مس رفسنجان با رکورد  ۱۰۱ یکضرب، ۱۱۵ دوضرب و مجموع ۲۱۶ کیلوگرم


در دسته ۶۷ کیلوگرم رده سنی بزرگسالان:


نفر اول: جابر بهروزی از باشگاه گهرزمین با رکورد ۱۳۸ یکضرب، ۱۶۱ دوضرب و مجموع ۲۹۹ کیلوگرم


نفر دوم: حافظ قشقایی از باشگاه فولاد با رکورد ۱۳۱ یکضرب، ۱۶۰ دوضرب و مجموع ۲۹۱ کیلوگرم


نفر سوم: محمد محمدی از باشگاه فولاد با رکورد ۱۲۶ یکضرب، ۱۴۴ دوضرب و مجموع ۲۷۰ کیلوگرم


در دسته ۶۷ کیلوگرم رده سنی جوانان:


نفر اول: حسین نجفی از باشگاه عقاب با رکورد ۱۲۷ یکضرب، ۱۵۰ دوضرب و مجموع ۲۷۷ کیلوگرم


نفر دوم: امیرحسین حسین‌زاده از باشگاه مناطق نفتخیز جنوب با رکورد ۱۰۵ یکضرب، ۱۴۰ دوضرب و مجموع ۲۴۵ کیلوگرم


نفر سوم: رضا خلیف از باشگاه نیروی زمینی با رکورد ۱۰۶ یکضرب، ۱۲۱ دوضرب و مجموع ۲۲۷ کیلوگرم


رقابت‌های هفته پایانی لیگ برتر جوانان و بزرگسالان کشور تا روز جمعه در اهواز ادامه دارد.


انتهای پیام