ویدئو / ادامه تزریق سراسری واکسن روسی کرونا در ایران

ویدئو / ادامه تزریق سراسری واکسن روسی کرونا در ایران
دومین محموله واکسن روسی کووید-۱۹ موسوم به «اسپوتنیک پنج» در راه ایران است.نخستین محموله این واکسن که «اسپوتنیک V» نیز نامیده می‌شود، کمتر از ۱۰ روز قبل وارد و تزریق آن از روز ۲۱ بهمن آغاز شد.این واکسن ضدکرونا ابتدا به اعضای در معرض خطر کادر درمان تزریق می‌شود و سپس بر اساس اولویت‌بندی، تزریق آن ادامه می‌یابد.