پایتخت تا شروع اسفند چه محدودیت‌های ورزشی دارد؟

پایتخت تا شروع اسفند چه محدودیت‌های ورزشی دارد؟

به گزارش ایسنا، طبق جدول گروه‌های شغلی، مراکز تمرین و انجام مسابقات ورزشی در گروه شغلی دو، استخرهای سرپوشیده به عنوان گروه شغلی سه و باشگاه‌های ورزشی ورزش‌های پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه ورزشی سالنی به عنوان گروه شغلی چهار تعیین شده‌اند.


بر اساس اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا، استان و شهر تهران و نیز استان البرز همچنان در وضعیت زرد قرار دارند، هرچند این وضعیت شکننده اعلام شده نیازمند رعایت پروتکل‌های بهداشتی است.


نقاطی که در وضعیت زرد قرار دارند، سطح شغلی ۴ در آن ها محدود خواهد بود که شامل باشگاه‌های ورزشی ورزش‌های پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه‌های ورزشی سالنی است، بنابراین محدودیت‌های ورزشی استان های تهران و البرز به دلیل زرد بودن وضعیت از نظر شیوع ویروس کرونا تا پایان هفته جاری، صرفا مربوط به باشگاه‌های ورزشی ورزش‌های پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه های ورزشی سالنی است.


وضعیت تهران از ۲۰ دی ماه از نظر شیوع ویروس کرونا از نارنجی به زرد تغییر پیدا کرده و تا پایان هفته جاری که به ابتدای اسفندماه ختم می شود، حدود ۴۰ روز خواهد بود که صرفا با محدودیت در بخش باشگاه‌های ورزشی ورزش‌های پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه های ورزشی سالنی روبرو است و در این مدت نیز استخرهای سرپوشیده مجوز فعالیت را به دست آورده اند.


انتهای پیام