۲۵ هزار بازرسی از باشگاه‌های ورزشی سراسر کشور انجام شد

۲۵ هزار بازرسی از باشگاه‌های ورزشی سراسر کشور انجام شد

به گزارش خبرگزاری فارس، سید اشکان اردیبهشت روند نظارت فدراسیون پزشکی ورزشی بر باشگاه ها و اماکن ورزشی سراسر کشور را در زمان پاندمی کرونا تشریح کرد.


اشکان اردیبهشت، در خصوص بازرسی از باشگاه های ورزشی به منظور اطمینان از رعایت پروتکل های بهداشتی در زمان کرونا گفت: با توجه به اهمیت رعایت پروتکل های ورزشی و به منظور قطع زنجیره انتقال کرونا کمیته نظارت بر سلامت اماکن ورزشی فدراسیون پزشکی ورزشی بر باشگاه‌های ورزشی نظارت دارد.


وی در خصوص آمار این بازرسی ها اعلام کرد: در حال حاضر تعداد ۷۲۰ ناظر استانی در هیات های پزشکی ورزشی سراسر کشور فعالیت می‌کنند. در بازرسی ها سرفصل های مختلف به ویژه بحث رعایت پروتکل‌ها مد نظر است که توسط ناظران رصد می شود که به صورت بازرسی‌های اولیه، ثانویه و ادواری این مهم را عملیاتی می کنند.


دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی خاطرنشان کرد: در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۲۵ هزار بار از باشگاه ها و اماکن ورزشی سراسر کشور بازرسی به عمل آمده است.


طبق گفته اردیبهشت، سامانه ای تحت عنوان سامانه نظارت بر باشگاه ها به منظور رسیدگی به شکایات مردمی در پایگاه خبری فدراسیون پزشکی ورزشی به نشانی www.ifsm.ir وجود دارد که تاکنون ۶۵۰ مورد شکایت مردمی در این سامانه ثبت شده و به آنها رسیدگی می شود.


انتهای پیام/