اطلاعیه۲۶ ستاد انتخابات کشور: زمان اخذ رای در سراسر کشور تا ساعت ۱۹ تمدید شد

اطلاعیه۲۶ ستاد انتخابات کشور:  زمان اخذ رای در سراسر کشور تا ساعت ۱۹ تمدید شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه ۲۶خود اعلام کرد: با موافقت وزیر کشور، زمان اخذ رای در سراسر کشور به مدت دو ساعت دیگر، یعنی تا ساعت ۱۹ تمدید گردید.


متن کامل این اطلاعیه، بدین شرح است:


ستاد انتخابات کشور


اطلاعیه شماره ۲۶


 نظر به استقبال عموم مردم برای شرکت در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، میاندوره ای مجلس شورای اسلامی و میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری و موافقت وزیر کشور، اخذ رای برای انتخابات های مذکور در سراسر کشور به مدت دو ساعت دیگر، یعنی تا ساعت ۱۹ تمدید گردید. 


ستاد انتخابات کشور


انتهای پیام/