استمداد رییس نظام پزشکی تهران از مقام معظم رهبری برای حل مشکلات نظام سلامت

استمداد رییس نظام پزشکی تهران از مقام معظم رهبری برای حل مشکلات نظام سلامت
رییس هیات مدیره نظام پزشکی تهران در نامه‌ای به مقام معظم رهبری با اشاره به آنچه که «مشارکت ندادن جامعه پزشکی در تصمیمات حوزه پزشکی» خواند و با انتقاد از تصمیمات «آنی »و «غیر کارشناسی » و اجرای «ناقص برنامه‌ها » در حوزه سلامت، پیشنهادات و راهکارهایی را برای حل چالش‌ها و مشکلات فعلی نظام سلامت ارائه کرد.