بازدید نماینده آلمانی AFC از ورزشگاه آزادی برای میزبانی مقدماتی جام جهانی

بازدید نماینده آلمانی AFC از ورزشگاه آزادی برای میزبانی مقدماتی جام جهانی

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، روز گذشته نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا با حضور در تهران از استادویم آزادی و امکانات آن بازدید کرد.


این نماینده آلمانی کنفدراسیون آسیا تمامی امکانات و شرایط استادیوم بزرگ آزادی را مورد بررسی قرار داد و گزارش خود را به کنفدراسیون ارسال کرد.


قرار است در مورد میزبانی کشورمان از مقدماتی جام جهانی که درخواست رسمی آن به کنفدراسیون آسیا ارسال شده، به زودی تصمیم گیری شود.


انتهای پیام/