تکمیل فرآیند تولید اولین نمونه پروتز الکترونیکی در ایران

تکمیل فرآیند تولید اولین نمونه پروتز الکترونیکی در ایران
رییس اداره تحقیق و توسعه توانبخشی جمعیت هلال احمر با اشاره به تلاش جهت بومی‌سازی نیازهای فناورانه توانبخشی که دارای وابستگی به خارج از کشور بودند، از انجام ارزیابی‌های بالینی اولین نمونه پروتز دست الکترونیکی ایرانی برای افراد دارای قطع عضو خبر داد.