تاریخ بازی‌های تیم ملی کشورمان در انتخابی جام جهانی مشخص شد

تاریخ بازی‌های تیم ملی کشورمان در انتخابی جام جهانی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری فارس، فیفا پس از مشخص کردن آخرین رده بندی فوتبال ملی در خصوص زمان بازی‌ها در قاره آسیا صحبت کرد و از تاریخ دقیق مسابقات انتخابی پرده برداشت.


سید بندی نهایی انتخابی جام جهانی در آسیا را در اینجا ببینید.


تاریخ بازی ها  به شرح زیر است. این مسابقات از 11 شهریور 1400 تا فروردین 1401 ادامه خواهد داشت.


دیدار اول: 11 شهریور 1400 (2 سپتامبر 2021)


دیدار دوم: 16 شهریور 1400 (7 سپتامبر 2021)


دیدار سوم: 15 مهر 1400 (7 اکتبر 2021)


دیدار چهارم: 20 مهر 1400(12 اکتبر 2021)


دیدار پنجم: 20 آبان 1400(11 نوامبر 2021)


دیدار ششم: 25 آبان 1400(16 نوامبر 2021)


دیدار هفتم: 7 بهمن 1400 (27 ژانویه 2022)


دیدار هشتم: 12 بهمن 1400 (اول فوریه 2022)


دیدار نهم: 4 فروردین 1401(24 مارس 2022)


دیدار دهم: 9 فروردین 1401 (29 مارس 2022)


انتهای پیام/