۴۳۰۰ هیات عزاداری تحت پوشش "نذر سلامت" قرار گرفتند

۴۳۰۰ هیات عزاداری تحت پوشش

به گزارش ایسنا، محمدحسن قوسیان مقدم گفت: تاکنون یک میلیون و ۱۱۵ هزار و ۱۹۵ نفر از خدمات و توصیه های بهداشتی به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا در هیات های عزاداری سراسر کشور برخوردار شده اند.


وی افزود: تعداد ۴ هزار و ۷۳۹ تیم متشکل از ۹ هزار و ۶۷ عضو برادر و ۲۶ هزار و ۴۲۳ عضو خواهر جمعیت هلال احمر در اجرای این طرح مشارکت داشته اند. همچنین با اجرای طرح ملی ایران یاران جوان سازمان جوانان هلال احمر تاکنون یک میلیون و ۴ هزار و ۶۴۳ نفر توسط اعضای داوطلب واکسن دریافت کرده اند.


به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، دبیرکل جمعیت هلال احمر خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح هزار و ۱۶۸ عضو برادر و هزار و۷۳۰ عضو خواهر در ۶۱۸ مرکز واکسیناسیون کرونا به مراجعان واکسن تزریق کرده اند.


انتهای پیام